NRK på Kilevannet

www.nrk.no/telemark/se-nrk-sin-sending-fra-glattisen-1.13331521

Publisert i Kilevannet

Vannstand 25.10.2016

25. oktober 2016
Kilevannet grunneierlag arbeider med å få til en bedre regulering av vannstanden i Kilevannet. Se brev vi har sendt til offentlige myndigheter vedlagt, samt uttalelse/svar fra dameier. Vedlegg

Publisert i Vannstand

Vannstand 6.10.2016

6. oktober 2016
En gruppe bestående av Åsne Fjeld, Erik Nes, Hans Erik Røra, Vidar Oterkil, Harald Bjørbekk og Sindre Nøringset, hadde et møte onsdag 5. oktober angående reguleringen av vannstanden i Kilevannet. Gruppen har en dialog med Skien Kommune om saken. Gruppen vil utarbeide et brev til Kommunen der de ber om et møte med en målsetning om å få utarbeidd klare reguleringsvedtekter for Kilevannet.

Publisert i Vannstand

Vannstand

9. september 2016

I følge informasjon fra Engen har dammen vært åpen og nivået senket fordi en person i Stavdal skulle reparere byggen sin. Yngvar Kværndalen opplyser at det også har vært tappet mye vann for laksefiske i vassdraget videre mot Herre. Både Yngvar og Rune Engen lovte at dammen skal stenges en gang i løpet av 10. september 2016.

Publisert i Ukategorisert

Vannstand

August 2016

Vannstanden i Kilevannet er litt lavere enn normalt fordi dameier har gjort noen reperasjoner på dammen.

Mail fra Rune Engen i Bamble Bruk:

Som dere sikkert har sett i avisene har dammen dessverre blitt utsatt for skadeverk og vitale deler knyttet til manøvrering er fjernet. Vi kjenner ikke motivet for handlingen, men konsekvensen er alvorlig i forhold til manøvreringsmulighetene og følgende av dette kan bli ubehagelig for grunneierne. Det faktum at folk tar seg inn på en avsperret dam med tydelig skilting adgang forbudt bekymrer oss som ansvarlig dameier. Vi finner det riktig å varsle Kilevann Grunneierlag om saken og hva Bamble Bruk AS planlegger å gjøre med de oppståtte problem. Vi mottar gjerne forslag / bistand fra Kilevann Grunneierlag.

Med unntak av en håndfull henvendelser har vi ikke mottatt klager på manøvreringen i de 10 år vi har vært eier av dammen. Vi har innleid lokale personer som foretar manøvreringen og vi er svært tilfreds med den jobben som blir utført. Vårt selskap har betydelige årlige kostnader knyttet til vedlikehold, ettersyn og manøvrering av Ålgårstad Dam uten at vi har økonomisk avkastning på dammen. Manøvreringen er i hovedsak rettet mot å unngå skader nedstrøms dammen i flomsituasjoner og delvis for å unngå stor vannstigning i Kilevann ved flom. Det er altså for høy vannstand vi søker å unngå mens lav vannstand i denne sammenheng ikke er et sikkerhetsproblem. Tidligere ble Kilevann senket ned til bunnstokken (ca 2 meter) hver sommer.

De tannhjulene og boltene som er fjernet finnes ikke på lager, vi har heller ikke overtatt tegninger på disse fra fløtningen. Det finnes et fåtall dammer med Kvan luker i dag. Vi har igangsatt et søk med sikte på å få tak i tannhjul fra andre dameiere, men vet ikke om vi lykkes med dette. Dersom vi ikke i løpet av et par uker lykkes med å finne reservetannhjul vil vi måtte vurdere en nødåpning av dammen uten mulighet for normal manøvrering. Dersom det meldes større nedbørsmengder vil vi måtte gjennomføre dette på kort varsel. Som et tiltak for å unngå en full nedtapping har vi nå åpnet bjelkestengselet med sikte på en mindre senking av vannstanden som en buffer mot nedbør. Vi beklager de ulemper dette medfører for grunneierne og vil fortløpende informere om utviklingen.

Publisert i Ukategorisert

Provefiske

April 2016
Raport om prøvefiske

Publisert i Ukategorisert

Stangfiske

Mai 2013

«Godt stangfiske i pinsehelgen»
Etter en sen vår kom endelig sommervarmen i pinsehelgen. Det gjorde at ørreten våknet og bet villig på sluk og spinner. Det er sjelden å få fisk over 300 gram i vannet, men av og til er det større fisk som biter på.
Håkon var heldig og fikk denne ørreten på hele 825 gram på en liten spinner. Da er det lov å være fornøyd.

Publisert i Ukategorisert

Vannkvalitet

1.1.2012 Vannkvalitet i Kilevannet

De vannprøvene som er tatt i Kilevann sommeren og høsten 2011 viser at vannkvaliteten er god. I tabell 2 er resultatene sammenlignet mot egnethetsklasse 1.
Analyseresultatene viser at konsentrasjonene i begge prøvetakingsrundene i 2011 er godt under grenseverdiene for «Godt egnet», med unntak av en analyse av total fosfor i prøvepunkt K3, som hadde en konsentrasjon i grensen mellom egnethetsklasse 1 og 2, og fikk tilstand «Egnet» den 06.07.11. Basert på disse utførte analyser er det ikke mulig å spore noen påvirkning fra avfallsanlegget til Kilevann.

Publisert i Ukategorisert

Merking

Merking av skjær/grunner

Grunneierlaget har montert nye Bøyer på 2 av de mest «besøkte» skjæra i Kilevannet. Det ene er i sør enden av Flåtesund og det andre er inne i Oterkiil fjorden. Av maling merkene på steinene ser det ut til at det er mange båter som har fått seg en overraskelse her. Disse skjæra er nå tydelig merket med 2 røde bøyer på hvert sted. Håper det gjør at båtførere som ikke er lokalkjent unngår å ødelegge båt og motor kommende sommer. Vi kommer til å merke flere skjær neste sommer.

Hele rapporaten

 juni2011  juni2011  juni2011_245

Publisert i Ukategorisert