1.1.2012 Vannkvalitet i Kilevannet De vannprøvene som er tatt i Kilevann sommeren og høsten 2011 viser at vannkvaliteten er god. I tabell 2 er resultatene sammenlignet mot egnethetsklasse 1. Analyseresultatene viser at konsentrasjonene i begge prøvetakingsrundene i 2011 er godt …

Vannkvalitet Read more »