Fiske

KilevannetFrønesvannHauglandskjennSvartkjenn

FiskekortFlott fangst

  • Ukekort kr. 100,-
  • Årskort kr. 200,-
  • Familiekort kr. 250,-
  • Barn og ungdom fisker gratis inntil de fyller 16 år.
  • Familiekort/Hyttekort kan kjøpes av familier med hytte ved Kilevannet eller som er bosatt i kommunen.
    En familie er: Ektepar/samboere og deres barn under 18 år.
  • Kontonr for å betale fiskekort: 2610.30.25809
Alle som fisker i Kilevannet er selv ansvarlig for at fiskekort er betalt.

Oterfiske er ikke tillatt! Fiske med garn er kun tillatt etter avtale med grunneier!

Prøvefiske i Kilevannet

Det selges fiskekort på følgende steder: