Om oss

Kilevann grunneierlag er et lag som består av grunneiere som har strandlinje til Kilevann og de vann som er tilsluttet laget. Laget har 45 medlemmer.
Grunneierlaget ble stiftet i 1967 med det formål å drive rasjonelt fiskestell og gi allmennheten tilgang til fiske.
Se for øvrig Kilevann Grunneierlags vedtekter.

Styret består av: