Forfatter: kilevann

Vannstand 25.10.2016

25. oktober 2016 Kilevannet grunneierlag arbeider med å få til en bedre regulering av vannstanden i Kilevannet. Se brev vi har sendt til offentlige myndigheter vedlagt, samt uttalelse/svar fra dameier. Vedlegg

Publisert i Vannstand

Vannstand 6.10.2016

6. oktober 2016 En gruppe bestående av Åsne Fjeld, Erik Nes, Hans Erik Røra, Vidar Oterkil, Harald Bjørbekk og Sindre Nøringset, hadde et møte onsdag 5. oktober angående reguleringen av vannstanden i Kilevannet. Gruppen har en dialog med Skien Kommune

Publisert i Vannstand

Vannstand

9. september 2016 I følge informasjon fra Engen har dammen vært åpen og nivået senket fordi en person i Stavdal skulle reparere byggen sin. Yngvar Kværndalen opplyser at det også har vært tappet mye vann for laksefiske i vassdraget videre

Publisert i Ukategorisert

Vannstand

August 2016 Vannstanden i Kilevannet er litt lavere enn normalt fordi dameier har gjort noen reperasjoner på dammen. Mail fra Rune Engen i Bamble Bruk: Som dere sikkert har sett i avisene har dammen dessverre blitt utsatt for skadeverk og

Publisert i Ukategorisert

Provefiske

April 2016 Raport om prøvefiske

Publisert i Ukategorisert

Stangfiske

Mai 2013 «Godt stangfiske i pinsehelgen» Etter en sen vår kom endelig sommervarmen i pinsehelgen. Det gjorde at ørreten våknet og bet villig på sluk og spinner. Det er sjelden å få fisk over 300 gram i vannet, men av

Publisert i Ukategorisert

Vannkvalitet

1.1.2012 Vannkvalitet i Kilevannet De vannprøvene som er tatt i Kilevann sommeren og høsten 2011 viser at vannkvaliteten er god. I tabell 2 er resultatene sammenlignet mot egnethetsklasse 1. Analyseresultatene viser at konsentrasjonene i begge prøvetakingsrundene i 2011 er godt

Publisert i Ukategorisert

Merking

Merking av skjær/grunner Grunneierlaget har montert nye Bøyer på 2 av de mest «besøkte» skjæra i Kilevannet. Det ene er i sør enden av Flåtesund og det andre er inne i Oterkiil fjorden. Av maling merkene på steinene ser det

Publisert i Ukategorisert