Vannstand

August 2016

Vannstanden i Kilevannet er litt lavere enn normalt fordi dameier har gjort noen reperasjoner på dammen.

Mail fra Rune Engen i Bamble Bruk:

Som dere sikkert har sett i avisene har dammen dessverre blitt utsatt for skadeverk og vitale deler knyttet til manøvrering er fjernet. Vi kjenner ikke motivet for handlingen, men konsekvensen er alvorlig i forhold til manøvreringsmulighetene og følgende av dette kan bli ubehagelig for grunneierne. Det faktum at folk tar seg inn på en avsperret dam med tydelig skilting adgang forbudt bekymrer oss som ansvarlig dameier. Vi finner det riktig å varsle Kilevann Grunneierlag om saken og hva Bamble Bruk AS planlegger å gjøre med de oppståtte problem. Vi mottar gjerne forslag / bistand fra Kilevann Grunneierlag.

Med unntak av en håndfull henvendelser har vi ikke mottatt klager på manøvreringen i de 10 år vi har vært eier av dammen. Vi har innleid lokale personer som foretar manøvreringen og vi er svært tilfreds med den jobben som blir utført. Vårt selskap har betydelige årlige kostnader knyttet til vedlikehold, ettersyn og manøvrering av Ålgårstad Dam uten at vi har økonomisk avkastning på dammen. Manøvreringen er i hovedsak rettet mot å unngå skader nedstrøms dammen i flomsituasjoner og delvis for å unngå stor vannstigning i Kilevann ved flom. Det er altså for høy vannstand vi søker å unngå mens lav vannstand i denne sammenheng ikke er et sikkerhetsproblem. Tidligere ble Kilevann senket ned til bunnstokken (ca 2 meter) hver sommer.

De tannhjulene og boltene som er fjernet finnes ikke på lager, vi har heller ikke overtatt tegninger på disse fra fløtningen. Det finnes et fåtall dammer med Kvan luker i dag. Vi har igangsatt et søk med sikte på å få tak i tannhjul fra andre dameiere, men vet ikke om vi lykkes med dette. Dersom vi ikke i løpet av et par uker lykkes med å finne reservetannhjul vil vi måtte vurdere en nødåpning av dammen uten mulighet for normal manøvrering. Dersom det meldes større nedbørsmengder vil vi måtte gjennomføre dette på kort varsel. Som et tiltak for å unngå en full nedtapping har vi nå åpnet bjelkestengselet med sikte på en mindre senking av vannstanden som en buffer mot nedbør. Vi beklager de ulemper dette medfører for grunneierne og vil fortløpende informere om utviklingen.